S
ESIM 364 - GSM riadiaci systém, ústredňa    
esim364d.png, 384kB
ESIM 364 je nová ústredňa od ELDES. Má integrovaný GSM volač 850/900/1800/1900 MHz, podporu 2 SIM kariet, 6 zón na PCB s možnosťou zdvojenia, max. 76 zón, 6 typov zón + vnútorná a kľúčová zóna, 4 subsystémy, 5 možností EOL vyváženia, max. 10 užívateľských tel. čísel, PCB

Nové vlastnosti:
• Funkcia interkom (s audio modulmi EA1/EA2)
• Ovládanie elektrických zariadení cez SMS, GPRS, udalosťami alebo časovačmi
• Vzdialená konfigurácia cez GPRS
• Až 8 teplotných sond pre snímanie teploty
• 5 DALLAS čipov pre Nastavenie/Odstavenie
• Až 32 bezdrôtových zariadení ELDES
• Možnosti Nastavenia/Odstavenia:
- prezvonením
- SMS príkazom
- klávesnicou EKB2/EKB3/EKB3W
- bezdrôtovou kľúčenkou EWK1
- kľúčovou zónou
- vzdialene z programu EGR100

Zariadenie je vhodné najmä na:
• Automatické ovládanie programovateľných výstupov - systém môže ovládať programovateľné výstupy automaticky, v závislosti na stave alebo podľa časovača
• Signalizáciu chybových stavov - automaticky za‘le SMS o strate sieťového napájania, odpojenie niektorého z detektorov a iné
• Signalizácia chybného záložného zdroja - systém automaticky kontroluje stav záložného akumulátora v prípade, že testu nevyhovie, za‘le SMS

Príklady aplikácií:
Stráženie objektov - v tomto režime systém chráni Vá‘ majetok a bezpečie 24 hod. denne. Okamžite Vás informuje prezvonením, pomocou SMS o neoprávnenom vstupe, napadnutí a podobne.
Dozor nad technológiami - v tomto režime Vás systém okamžite informuje o niektorých technologických poruchách, napríklad o zaplavenie priestoru , klesnutí, alebo prekročení teploty a podobne.
Diaľkové ovládanie elektrických zariadení pomocou SMS - ESIM364 ako ovládacia jednotka k Va‘im spotrebičom (napr.: kúrenie, el. ohrievač vody, čerpadlo, svetlo, atď) budete ich môcť ovládať automaticky, alebo diaľkovo.
Odpočúvanie stráženého priestoru - Táto funkcia umožňuje počúvať v mobilnom telefóne, čo sa deje v stráženom objekte (veľmi výhodné po poplachu) .
Meranie teploty - ESIM364 s pripojeným teplotným detektorom môže informovať o prekročení nastavených medzných teplôt, alebo na základe tohto prekročenia zopnúť, alebo rozopnúť programovateľný výstup.
Ochrana pred požiarom - ESIM364 s pripojenými detektormi dymu o nebezpečenstve vzniku požiaru.
Upozornenie na výpadok napájania - Systém Vás informuje pomocou SMS správy o výpadku i obnove napájania (elektrickej siete).
Podpora bezdrôtových zariadení - Použitím bezdrôtových zariadení je možné významne roz‘íriť možnosti využitia tohto produktu.LCD klávesnica s grafickým displejom 128x64, zobrazenie sily GSM signálu, teploty meranej systémom, času, názvu skupín, prevádzkových a stavových informácii o systéme, menu pre nastavenie systémových parametrov v slovenčine, podsvietené tlačidlá, zvuková indikácia, 1 zóna, sabotážny kontakt, 4 vodičové pripojenie k ESIM364.


ekb3.jpg, 23kB Alebo podsvietená LED klávesnica pre ovládanie jedného podsytému. LED indikácia nastavenia, stavu zóny, vynechania, 1 zóna na klávesnici, zvuková indikácia, sabotážny kontakt, 4 vodičové pripojenie.

Technické parametre:

Typ zariadenia: GMS volač/ústredňa
Siete/Formáty: GSM 850/900/1800/1900 MHz; GPRS (EGR100, Kronos), CSD (Cortex®)
Vstupy: 6 zón na PCB (12 pri zdvojení), max. 76
Aktivácia vstupov: 5 typov EOL vyváženia
Hlasové správy: áno + prezvonenie na 1-10 čísel
SMS správy: áno, poplachové, stavové na 1-10 tel. čísel, konfigurovateľné
Ovládanie výstupov: SMS, prezvonením, časovačom, klávesnicou, kľúčenkou, utajeným tlačidlom
Ovládané výstupy: 4 tranzistorový OC, max. 500mA, max. 76 externé PGM
Sirénový výstup: áno, max. 1A
Stavový výstup: áno (pre optickú resp. akustickú signalizáciu), max. 150mA
Programovanie: cez PC: USB/GPRS (ConfigTool) alebo SMS
Napájacie napätie: 16-24V~/1,5A alebo 18-24V=1,5A
Prúdový odber: 80mA (v stand-by režime bez snímačov a prídavných zariadení)
Pracovné prostredie: -20 až 55°C
Rozmery: 140 x 100 x 18mm (PCB)

bluinfo.gif, 1000B