S
EZS (PSN)   

EZS

EZS (elektronická zabezpečovacia signalizácia) podľa normy STN EN 50131-1, alebo PSN (poplachový systém na hlásenie narušenia) podľa normy STN 33 4590 je signálny informačný systém, ktorý sníma narušenie určitého chráneného priestoru a po vyhodnotení reaguje poplachom (siréna, telefónny komunikátor, GSM komunikátor, vysielač, a iné výstupy).
Základný systém pozostáva z:
  • ústredne EZS (PSN)
  • obslužnej klávesnice (v ktorej môže byť zabudovaná bezdotyková čítačka kariet slúžiaca na jednoduchšie blokovanie, resp. odblokovanie systému)
  • snímača - pohybu, rozbitia skla (do výkladov),otrasové (konštrukcie budov), magnetické, mechanické (na dvere, okná), kombinované
  • náhradného zdroja, ktorý zabezpečí chod systému aj pri výpadku napätia
  • výstupnej jednotky, ktorá oznámi vniknutie do objektu (siréna, komunikátor, telefónny vyvolávač)
  • EZS (PSN) nezabráni vniknutiu do chráneného priestoru (k tomu je určená mechanická ochrana - napr. bezpečnostné fólie na zasklené plochy, bezpečnostné dvere, mreže, atď.). Zabezpečovací systém podáva správu o narušení chráneného objektu. bluinfo.gif, 1000B