S
Výstupné zariadenia    

Výstupné zariadenia  

Poplachový výstup možno vyviesť na internú, alebo externú sirénu, telefónny hlásič, alebo iné zariadenie, ktoré pri poplachu podá hovorenú, resp. textovú správu na mobil, alebo v digitálnej úrovni na pult centralizovanej ochrany, ktorý prevádzkujú štátne a mestské polície, alebo súkromné bezpečnostné služby.
bluinfo.gif, 1000B