S
JABLOTRON    

JABLOTRON  

JA-82K OASiS - Klasická ústredňa so zdrojom a akumulátorom
JA-80 OASiS je stavebnicový systém, ktorý má 50 adries (01 až 50). Základom systému je elektronika ústredne JA-82K, ktorá má 4 drôtové vstupy,  

Elektroniku možno doplniť o ďalšie rozširujúce moduly, ktoré sa dodávajú samostatne.

Ústredňa je určená pre odbornú inštaláciu a programuje sa prostredníctvom PC a interfacu

JA-82R OASiS - Bezdrôtový modul pre 50 prvkov
Rádiový modul, pomocou ktorého možno do ústredne naučiť až 50 bezdrôtových periférií systému OASiS 868 MHz. Ústredňa tak získava bezdrôtové možnosti (pripojenie bezdrôtových periférií OASiS) vrátane bezdrôtového ovládania a spolupráce s bezdrôtovým termostatom.

Modul sa umiestňuje priamo v ústredni.

JA-80P OASiS - Bezdrôtový PIR detektor JA-80P je infrapasívny detektor pohybu určený na ochranu priestoru. Hlási ústredni pohyb osôb v jeho zornom poli. Používa sa hlavne v priestoroch s viacerými vstupmi. Odozva systému na narušenie priestoru môže byť okamžitá alebo s príchodovým a odchodovým oneskorením. Systém kontroluje stav detektora a v prípade nedovolenej manipulácie (otvorenie krytu, vytrhnutie detektora zo steny atď.) je vyhlásený poplach „Sabotáž“. Monitoruje sa aj funkčnosť detektora, stav batérie a pravidelne prebiehajú testovacie prenosy na kontrolu spojenia s ústredňou.
V priestoroch so zvýšeným rizikom falošných poplachov možno zvýšiť citlivosť detektora nastavovacím prepínačom. Pre špeciálne prípady použitia je možné vymeniť šošovku detektora za šošovku pre dlhé chodby, záclonovú šošovku alebo šošovku eliminujúcu pohyb malých zvierat. JA-80P obsahuje drôtový vstup, ktorého svorky možno využiť na pripojenie prídavného detektora napr. drôtového magnetického detektora otvorenia dverí (okien).

Technické parametre: Komunikačné pásmo 868 MHz
Detekčná metóda duálny PIR s digitálnou analýzou
Dĺžka záberu (so zákl. šošovkou) 12 m
Uhol detekcie 120°
Alternatívne šošovky
dlhá chodba / záclona / zviera
Vstup pre externý detektor
IN=rozpínacia slučka
Signalizačná LED testovanie a slabá batéria
Napájanie 1 x lítiová batéria typ (AA, 3,6 V)
Životnosť batérie cca 3 roky
Komunikačný dosah cca 300 m na priamu viditeľnosť
Rozmery 110 x 60 x 55 mm

JA-80M OASiS - Bezdrôtový magnetický detektor otvorenia 868MHz Magnetický detektor JA-80M reaguje na oddialenie magnetu. Je určený na signalizáciu otvorenia dverí alebo okien.
Voliteľná je okamžitá alebo oneskorená reakcia systému na aktiváciu detektora. Detektor je chránený proti neoprávnenej manipulácii (otvorenie krytu, strhnutie detektora atď.). Monitorovaná je aj funkčnosť detektora, stav batérie a pravidelne prebiehajú testovacie prenosy na kontrolu spojenia s ústredňou. JA-80M obsahuje drôtový vstup, ktorého svorky možno využiť na pripojenie prídavného detektora napr. drôtový magnetický detektor otvorenia dverí (okien).
Technické parametre:
Komunikačné pásmo 868 MHz
Vnútorný senzor 2 jazýčkové magnetické kontakty
Vstup pre externý detektor IN=rozpínacia slučka
Signalizačná LED testovanie a slabá batéria
Napájanie 1 x lítiová batéria (1/2AA, 3V)
Životnosť batérie cca 3 roky
Komunikačný dosah cca 300 m na priamu viditeľnosť
Rozmery 110 x 60 x 55 mm

JA-80PB OASiS - Kombinovaný bezdrôtový detektor PIR a rozbitia skla

Na uľahčenie inštalácie zabezpečovacieho systému kombinuje detektor JA-80PB detektor pohybu PIR na priestorovú ochranu a detektor rozbitia skla na plášťovú ochranu.

Do ústredne sa naučí na svoju vlastnú adresu zvlášť PIR detektor a zvlášť detektor rozbitia skla (GBS). V priestoroch so zvýšeným rizikom falošných poplachov možno zvýšiť citlivosť detektora nastavovacím prepínačom.
Pre špeciálne prípady použitia je možné vymeniť šošovku detektora za šošovku pre dlhé chodby, záclonovú šošovku alebo šošovku eliminujúcu pohyb malých zvierat.    

Detektor rozbitia skla reaguje na zmeny tlaku vzduchu sprevádzané charakteristickým zvukom rozbitia skla. Duálna analýza zaručuje vysokú odolnosť proti falošným poplachom. JA-80PB poskytuje ďalší drôtový vstup systému. Má vstupné svorky, na ktoré možno pripojiť prídavné detektory napr. drôtové magnetické detektory otvorenia dverí (okien).
Technické parametre:

Komunikačné pásmo 868 MHz
Detekčná metóda duálny PIR s digitálnou analýzou
Dĺžka záberu (so zákl. šošovkou) 12 m
Uhol detekcie 120°
Alternatívne šošovky dlhá chodba, záclona, zviera
Dĺžka záberu GBS do 9 m
Vstup pe externý detektor IN=rozpínacia slučka
Signalizačná LED testovanie a slabá batéria
Napájanie 1 x lítiová batéria (AA, 3V) PIR
1 x lítiová batéria (1/2AA, 3V) GBS
Životnosť batérií cca 3 roky
Komunikačný dosah cca 300 m na priamu viditeľnosť
Rozmery 110 x 60 x 55 mmJA-85B OASiS - Bezdrôtový detektor rozbitia skla


JA-85B miniatúrny detektor slúži na detekciu rozbitia sklenených plôch, ktoré tvoria plášť chráneného priestoru.

Inštaluje sa do interiéru budov alebo vozidiel. Reaguje na zmeny tlaku vzduchu sprevádzané charakteristickým zvukom rozbitia skla. Dvojitá analýza zaručuje vysokú odolnosť proti falošným poplachom.

JA-85B možno použiť aj ako bezdrôtový detektor pre autoalarmy CA-18xx ATHOS. Pre použitie detektora vo vozidle je v ponuke sivá verzia plastu pod označením PLV-JA85PG.

Technické parametre:
Komunikačné pásmo 868 MHz
Napájanie 1 x lítiová batéria (AA 3V)
Životnosť batérie cca 3 roky
Komunikačný dosah cca 100 m na priamu viditeľnosť
Dĺžka záberu až 9 m
Rozmery 88 x 46 x 22 mm


JA-80G OASiS - Detektor úniku horľavých plynov


Detektor úniku horľavých plynov JA-80G reaguje na výskyt horľavých plynov (zemný plyn, propán bután, svietiplyn atď.). Pri aktivácii vyhlási požiarny poplach a zároveň signalizuje nebezpečenstvo akusticky, zabudovanou sirénkou.
Má výstupné poplachové relé na ovládanie napr. elektrického ventilu na prívod plynu. Detektor pravidelne kontroluje svoju funkčnosť.

Technické parametre:
Komunikačné pásmo 868 MHz
Detekčná metóda katalytická oxidácia
Reléový výstup prepínací kontakt max. 230 V / 5 A
Citlivosť voliteľná, 10 alebo 20% LEL
Odporúčaná max. plocha pokrytia 50 m3
Akustický výkon sirény 94dB / 0,3 m
Napájanie z  el. siete 230 V / 50 Hz
Komunikačný dosah cca 200 m na priamu viditeľnosť
Rozmery 100 x 73 x 39JA-80A OASiS - Úplne bezdrôtová vonkajšia siréna

Komunikuje bezdrôtovo s ústredňami JA-8x a je úplne bezdrôtová, t.j. napájaná je výhradne z lítiovej batérie. Inštalácia je veľmi jednoduchá. Hľadanie vhodného zdroja v podkroví a „prácne“ riešenie prívodu napájania úplne odpadá.
Siréna akusticky upozorní okolie na narušenie objektu a je chránená aj proti neoprávnenej manipulácii (napr. odtrhnutie zo steny, otvorenie krytu atď.).
Komunikácia s ústredňou je obojsmerná. Systém pravidelne kontroluje funkčnosť sirény, stav batérie a spojenie s ústredňou pravidelnými testovacími prenosmi.
Technické parametre:
Pracovná frekvencia 868 MHz
Napájanie lítiová batéria BAT-80 Jablotron (súčasť balenia)
Typická životnosť batérie cca 5 rokov (50s spojenie, vypnuté blikanie)
Siréna piezoelektrická, 112 dB
Max. čas húkania sirény 3 minúty
Max. čas blikania 30 minút po poplachu
Komunikačný dosah cca 300 m na priamu viditeľnosť
Stupeň krytia IP 34D
Rozmery 230 x 158 x 75 mmUC-82 OASiS - 868Mhz prijímač bezdrôtových periférií - univerzálny 12V, 2 relé
Bezdrôtový výstupný modul s relé UC-82 je komponentom systému OASiS a dokáže komunikovať s ústredňami JA-8x, bezdrôtovými detektormi série JA-80 a diaľkovými ovládačmi RC-80. V kombinácii s ústredňou systému jeho výstupné relé kopírujú stav príslušných programovateľných výstupov ústredne. Výstupné relé je možné ovládať v rôznych režimoch v závislosti od naučených prvkov: impulz 1sek., impulz 2min., zmeň stav a zapni/vypni. Prijímač dokáže signalizovať poplachový stav naučeného detektora, narušenie jeho sabotážneho (Tamper) kontaktu aj slabú batériu.
Môže sa tak využiť na pripojenie bezdrôtových detektorov do drôtových vstupov ústredne, ovládanie garážovej brány, elektrických zámkov dverí a atď.    
Do každého relé sa dajú samostatne priraďovať (učiť) RC ovládače, termostaty, programovateľné PG výstupy ústredne, bezdrôtové detektory, vstup bezdrôtovej klávesnice a zvončekové tlačidlo klávesnice JA-80H.
Technické parametre:
Napájanie 12-14 V js
Pokojový odber typ. 20 mA
Pracovná frekvencia 868 MHz
Zaťažiteľnosť kontaktov relé max. 2 A / 24 V js
alebo 2 A / 120 V str
Zaťažiteľnosť výstupu Low Bat max. 100 mA / 24 V
Zaťažiteľsnosť výstupu TMP max. 100 mA / 24 V 
Kódovanie digitálny plávajúci kód
Dosah na priamu viditeľnosť s detektormi JA-80 cca 300 m
s ovládačmi RC-80 cca 50 m
Rozmery 110 x 76 x 33 mm
RC-80W OASiS - Diaľkový ovládač 868MHz biely
Ovládač RC-80 je určený na bezdrôtové ovládanie systémov série JA-80. Umožňuje užívateľovi na diaľku zapínať/vypínať ochranu, vyvolať tiesňový poplach alebo ovládať spotrebiče.

Kľúčenka má 2 tlačidlá, ale výmenou krytu (je súčasťou balenia) môžete získať ďalšie dve. Získajú sa tak dva ovládače v jednom kryte, ktoré sa môžu použiť nezávisle na ovládanie viacerých zariadení (napr. zapínanie a vypínanie ochrany a ovládanie garážovej brány, alebo pre režim čiastočnej ochrany). Užitočnou voliteľnou funkciou ovládača je možnosť uzamknutia tlačidiel.
Na súčasné stlačenie niektorého páru tlačidiel reaguje RC-80 vyslaním signálu „Panik“, ktorý vyvolá tiesňový poplach na ústredni systému. Kľúčenku možno priradiť (naučiť) do ústredne, AC a UC prijímačov (pre ovládanie relé), sirény JA-80L (funkcia zvončeka) a do autoalarmov série CA-18xx ATHOS.
Technické parametre:
Komunikačné pásmo 868 MHz
Napájanie 1 x alkalická batéria (6V)
Životnosť batérie cca 1 rok
Komunikačný dosah cca 30 m na priamu viditeľnosť
Rozmery 52 x 18 x 12 mmJA-80E OASiS - Zbernicová systémová klávesnica s LCD displejom a RFID čítačkou
Klávesnica je určená na ovládanie a programovanie systémov série JA-8x. Má zabudovanú čítačku RFID kariet. K ústredni sa pripája štvoržilovým dátovým káblom. LCD displej, LED signálky a zabudovaný akustický signalizátor informujú o stave ochrany, otvorených dverách, vyvolanom poplachu, požiadavke servisu a pod.
Súčasťou klávesnice sú aj funkčné klávesy pre rýchle ovládanie systému (zapínanie úplnej a dvoch úrovní čiastočnej/delenej ochrany).    
Texty klávesnice sú editovateľné priamo na klávesnici, alebo komfortne pomocou počítača a programu ComLink. Každá klávesnica v systéme môže mať svoje vlastné texty.
Technické parametre:
Napájanie zo zbernice ústredne
Pokojový odber prúdu do 30 mA
RFID karty PC-01 alebo PC-02 Jablotrn (EM UNIQUE 125 kHz)
Vstup pre detektor otvorenia IN = rozpínacia slučka
Dĺžka dátového kábla typ CT-04 max. 10 m
Dĺžka dátového kábla typ SYKFY max. 100 m
Rozmery 113 x 121 x 63 mm
Prostredie podľa STN EN 50131-1 II. vnútorné všeobecné
Rozsah pracovných teplôt -10 až +40°C
Zabezpečenie podľa STN EN 50131 stupeň 2

bluinfo.gif, 1000B