S
FP1216C-24   

FP1216C-24 

Analógová adresovateľná ústredňa, 2 ÷ 4 slučky, 16 zón
Nová verzia požiarnej ústredne, má nový dizajn skrine, viac komunikačných portov, programovacie a sieťové možnosti rady FP2000. Základné 2 kruhové slučky, možno rozšířt až na 4 kruhové slučky, indikácia 16 zónových LED na paneli. Je určená pre stredné a väčšie systémy. Na displeji sa v slovenčine zobrazuje údaj o situácii v systéme. Systém ponúka vysokú odolnosť proti falošným poplachom, hlavne využíva automatickú kompenzáciu hodnôt pozadia, dvojakú aktiváciu a koincidenciu vnútri zón a medzi nimi. Obsluha je ústredňou upozornená na nutný servisný zásah akonáhle niektorý z hlásičov presiahne prah zanesenia. Pomôckou pre servis je kompletná štatistika a diagnostika pre každú adresu, ktorú možno získať buď z displeja LCD, alebo diaľkovo pomocou modemu.
Ústredňa ponúka mimoriadne možnosti pre riadenie systému vrátane implementácie logických funkcií. Previazaním pomocou siete (modul NC20x1) je konfigurovateľná akákoľvek štandardná kombinácia požiarnych opakovačov a univerzálnych uzlov pre pripojenie počítača. Programovanie pomocou PC (Upload / Download) je miestna a alebo diaľkové. Ústredňa je kompatibilná s požiarnymi hlásičmi radu 2000 a 950. Komunikácia s požiarnymi hlásičmi a súčasne ich napájanie je zabezpečené dvoma vodičmi.

V skratke:
• Údržba jednou osobou
• Soak test
• Diagnostika a štatistika v reálnom case
• Zdroj na autonómiu 72 h
• Sledovanie a reakcia na dlhodobé zmeny hodnôt detektorov
• Koincidencia v rámci a medzi zónami
• Prvé spustenie so štandardnou konfiguráciou
• Upload/download
• Programovanie vstupov/výstupov a logické funkcie
• 2 alebo 4 kruhové slucky
• Schválené EN 54 a CPD
fp1216n_z1.jpg, 27kB

•Jednoduchá obsluha
Okrem zónového LED tabla (nie je na modeli FP1200), majú ústredne aj veľký grafický displej. Na tomto displeji sa v prípade poplachu alebo poruchy zobrazí až 80 znakový editovateľný popis každej adresy.

•Prevencia falošných poplachov
Ústredňa poskytuje niekoľko spôsobov na redukciu falošných poplachov, napr. pohyblivú poplachovú úroveň pre každý hlásič samostatne, koincidenciu v rámci zóny a tiež medzi zónami a opakovanú aktiváciu. Funkcia soak test umožňuje dlhodobo otestovať detektor bez toho, že by na jeho podnet ústredňa vyhlásila poplach.

•Jednoduchá údržba
Pri dosiahnutí maximálnej úrovne kompenzácie vyhlási ústredňa nutnosť vyčistenia hlásiča. Zoznam zanesených hlásičov je možné zobraziť na displeji alebo vytlačiť na externej tlačiarni. Okrem toho je možné zobraziť diagnostiku a štatistiku každého hlásiča či už. lokálne alebo diaľkovo prostredníctvom modemu. Pravidelné predpísané skúšky detektorov môže robiť veľmi efektívnym spôsobom jedna osoba s príslušným oprávnením. Výsledok testu je taktiež. možné vytlačiť.

•Výnimočná programovateľnosť
Ústredňa disponuje výkonným systémom logických funkcii. Slúžia na ovládanie stavu systému a spínanie výstupov na základe akejkoľvek kombinácie ľubovolných podnetov zo systému alebo aktivácie vstupov. Celý systém je možné programovať cez slovenské menu na ústredni alebo prostredníctvom programu na PC v prostredí WINDOWS.

DP2061 Optický detektor
Tento certifikovaný optický detektor je vybavený vymeniteľnou optickou komorou a LED signalizáciou požiaru. Detektory majú príjemný vzhľad.

 • Možnosť diaľkového testu
 • Možnosť pripojiť externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Optické detektory s vymeniteľnou optickou komorou
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikačný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva

DT2063 Teplotný detektor (séria 2000)
Tento certifikovaný teplotný detektor má špičkové parametre a príjemný vzhľad.

 • Možnosť diaľkového testu
 • Možnosť pripojiť externú signalizáciu (okrem 205x)
 • Jednoduché numerické adresovanie (1-128)
 • Vynikajúci komunikačný protokol
 • Kompletná automatická diagnostika
 • Nezávislé na polarite
 • Kompletná séria: optické a teplotné
 • Kompletná ponuka V/V jednotiek a príslušenstva


DB2002 Štandardná základňa 4 svorky
DB2016 Základňa s izolátorom
Séria 2000
Montážna základňa pre detektory s integrovaným izolátorom DB2016 zistí a elektricky izoluje úsek slučky so skratom. Žltá LED indikuje skrat. Detektor v základni bude v prípade jedného skratu stále napájaný. Ak je takouto päticou vybavený každý detektor, v prípade jedného skratu žiadny z nich neprestane fungovať.FD2710R Lineárny dymový hlásič série 2000, odrazový, 50 - 100 m FD 2705R a FD 2710R sú integrované analógovo adresovateľné lúčové detektory napájané z komunikačnej slučky, schopné pracovať na vzdialenosť až 100m. Pracujú na protokole série 2000 s požiarnymi ústredňami FP1200 / 2000.
 • Pokrytie jedným párom až 750/1500 m2
 • Dosah 5 až 50 m a 50 - 100 m
 • Montážna výška až 25 m
 • Napájanie zo slučky
 • Vysielač a prijímač v jednom kryte
 • Vertikálna alebo horizontálna montáž
 • Jednoduchá kabeláž a jedinečné nastavenie


DM2000 Tlačidlový hlásič
(séria 2000), je vyrobený z vysoko pevného plastu a poplach je vyvolaný rozbitím tenkého skla na jeho prednej strane. LED indikácia zabezpečuje vizuálne potvrdenie akceptovania poplachu ústredňou. Testovací kľúč (dodávaný s každým kusom hlásiča) umožňuje otestovanie hlásiča bez rozoberania krytu.

 • Analógovo-adresovateľný tlačidlový hlásič
 • Poplachový LED indikátor
 • Vymeniteľné rozbitné sklo
 • Jednoduchý test s automatickým resetom
 • Rýchla odozva
 • Dostupný aj vodotesný model IP67

AS2015 je adresovateľná siréna série 2000, napájaná z komunikačnej slučky. AS2015 je možné použiť s požiarnymi ústredňami série FP1200 a FP2000. Siréna má vstavaný izolátor a je ju možné synchronizovať.

 • Napájanie zo slučky
 • Vstavané izolátory
 • Pracovné napätie 17-39 V js
 • Prúd zdroja neaktivované 240 uA
      aktivované 3 mA
 • Zvukový výstup na 1 meter 100 dB(A)
 • Súvislý tón 990 Hz
 • Prerušovaný tón 990 Hz, zap/vyp, zmena 1 Hz
 • Dva tóny 990 Hz / 650 Hz, zmena 1 Hz


AS263 Siréna, 26 tónov - nízka základňa

•Napájacie napätie 10 - 28 Vjs
•Prúdová spotreba 7 mA (viď tabuľku tónov v manuáli)
•Počet tónov 26
•Spúšťací prúd 30 mA, 2 ms
•Automatická synchronizácia - Sfázované spustenie
•Monitorovanie linky - Polarizovaný vstup
•Kryt - ABS plast
•Krytie IP 65
•Pracovná teplota -25° až +80° C
•Rozmery v mm (priemer x H)
    Nízka základňa 93 x 75
    Vysoká základňa 93 x 105

CK406 Nízkoodberový 6" požiarny zvonec na vnútorné použitie, 24 Vjs

•Napájacie napätie 24 Vjs
•Prúdová spotreba 30 mA
•Fyzické údaje
•Zvukový výstup 95 dBm
•Farba Červená
•Hmotnosť 0.9 kg
•Priemer 6" (150 mm)


AI673 Optický a akustický indikátor

•Materiál - Samozhášavý polykarbonát
•Rozmery (D x Š x V) 80 x 80 x30 mm
•Farba - Biely RAL 9010
•Pracovné napätie 12-28 Vjs
•Prúdová spotreba 4 mA nominálne
•Frekvencia blikania ± 1.3 Hz
•Ontentita svetla 200 mcd
•Farba LED - Červená

bluinfo.gif, 1000B