S
Mobilné odkazovače poplachu    

Mobilné odkazovače poplachu  


PCS250 GSM komunikátor

pcs250.jpg, 8,8kB Komunikačný modul PCS250 nahradil model PCS200, ktorý bol v duralovej krabici. Poskytuje EZS ústredniam Paradox možnosť bezdrôtovej komunikácie, prenos systémových udalostí prostredníctvom GPRS alebo GSM siete na monitorovacie prijímače (PCO-Pult Centrálnej Ochrany) IPR512. Poslať správu o narušení aj ako takzvaný

tichý poplach

.
Modul PCS200 možno nakonfigurovať tak, aby posielal udalosti koncovému užívateľovi prostredníctvom SMS a vzdialene komunikoval (upload / download) so softvérom Winload cez GPRS. To všetko je dosiahnuté pomocou jednoduchého 4-vodičového sériového spojenia medzi ústredňou a modulom PCS200. Modul PCS200 je možné inštalovať až 2m od EZS ústredne. Anténu na module je možné nainštalovať až do vzdialenosti 18m od zariadenia, pomocou voliteľného anténneho predĺženia, v závislosti na sile signálu.

Vlastnosti:
• Prenos udalostí na PCO IPR512 alebo IPRS7 cez GPRS alebo cez GSM
• Rýchly upload / download so softvérom WinLoad alebo Neware cez GPRS
• Firmware upgrade cez GPRS alebo priamym spojením
• Prenos správ prostredníctvom textových správ (až 16 telefónnych čísiel)
• Dohľad komunikácie modulu s ústredňou. Ak ústredňa nedetekuje modul, ústredňa prenesie túto stratu ako prenosový kód na PCO po pevnej linke
• Konečný používateľ môže zakódovať či odkódovať systém zaslaním textovej SMS správy na PCS250
• Poslať pred-nahraté hlasové správy o poplachu na 8 čísel pomocou hlasovej modul VDMP3 - GSM režime
• Jednoduchá inštalácia pomocou 4-vodičového sériového spojenia
• Modul antény je možné nainštalovať až 18m od modulu PCS250 pomocou voliteľného predĺženie anténnej kábla v závislosti na sile signálu
• 128-bit (MD5) a 256-bit (AES) šifrovanie - GPRS režim
• Zväčšenie vzdialenosti medzi modulom PCS250 a ústredňou pomocou prevodníka CVT485. Prevodník CVT485 sa pridáva na stranu ústredne - GSM režim

Kompatibilita:

  • Ústredne  EVO48 a EVO192 V2.02 a vyššie
  • Klávesnice K641 a K641R V1.51 alebo vyššie
  • Ústredne SP V3.42 s klávesnicou K32LCD V1.22
  • Ústredne E55 V3.0 (názvy sa programujú cez Winload)
  • Ústredne E65 V2.1 (názvy sa programujú cez Winload)
  • Ústredne MG V4.0 a vyššie s K32LCD klávesnice V1.22 alebo vyšší


GD-04

Jednoduchý GSM hlásič a ovládač pod obchodným názvom DAViD

gd04_160.jpg, 5,4kB GSM komunikátor DAVID poskytuje:
2 výstupné kontakty silových relé X a Y (každý až 5A / 250V)
4 vstupné svorky A až D pre automatické odosielanie SMS správ (reagujú na spojenie alebo rozpojenie so spoločnou svorkou GND)

DAViDa možno využiť na:
Automatické odosielanie SMS správy pri zopnutí (alebo rozopnutí) vstupu so svorkou GND. Každej vstupnej svorke (A až D) je možné nastaviť texty hlásení a až 8 telefónnych čísel, na které sa udalosť hlási. Textové hlásenie môže byť naviac zdôraznené následným volaním na čísla, na ktoré boli SMS odoslané.
Vypínač ovládaný SMS správami. Pre zapnutie a vypnutie každého kontaktu si môžete nastaviť vlastné príkazové texty. Časový spínač, ktorý môžete aktivovať na diaľku mobilným telefónom (dĺžku zopnutia možno nastaviť od 1s do 10 hod).
Relé spínané prezvonením z telefónu (ovládanie "ZADARMO"). Každému relé možno nastavit až 50 telefónnych čísel, na ktoré bude reagovať. Ovládanie prezvonením je v GSM sieti zadarmo (DAViD príchádzajúci hovor nepríjme, iba sleduje kto volá a ak je to oprávnené číslo, aktivuje pri prvom zazvonení relé). To sa hodí napr. pre otváranie prakovacích závor a pod.


ESIM251

Jednoduchý GSM hlásič a ovládač pod obchodným názvom ELDES

esim251pcb.png, 399kB


GSM komunikátor - univerzálny:
Hodí sa k väčšine zabezpečovacích systémov. Po aktivácii poplachu, prezvoní a pošle SMS správu na prednastavené telefónne čísla. Zariadenie vie odosielať aj hlasové správy.
Vlastnosti:
• GSM volač 900/1800/1900 MHz
• 5 vstupov s voliteľnou polaritou
• 5 hlasových správ pre POPLACH + 5 hlasových správ pre OBNOVU
• 1 reléový výstup ovládaný cez SMS, prezvonením alebo interným časovačom
• notifikácia aktivácie vstupov/výstupu pomocou SMS a/alebo prezvonením
• LED indikácia sily GSM signálu
• max. 5 užívateľov
• možnosť pripojenia mikrofónu pre vzdialený odposluch
• programovanie cez SMS alebo PC
• možnosť vzdialenej konfigurácie cez GPRS pripojenie (od v21.01.01)
• možnosť odosielania udalostí na PCO cez GPRS vo formáte Contact ID (od v21.03.02)
• záznam udalostí
• USB rozhranie pre programovanie
• softvér v slovenskom jazyku
• samolepiaca GSM anténa v cene
• len PCB (základná doske bez skrinky)


bluinfo.gif, 1000B