S
GSM alarmy    

Ústredne s integrovaným GSM volačom. 

Väčšina poplašných ústrední obsahuje komunikátor pevnej telefónnej linky, pre odoslanie správy o poplachu. V objektoch, kde nie je (a ani sa neplánuje) pevná telefónna linka je možné zabezpečovacie zariadenie napojiť na externý komunikátor, alebo použiť poplašnú ústredňu, ktorá priamo obsahuje GSM modul (SIM karta sa vkladá rovno do základnej dosky ústredne).
bluinfo.gif, 1000B