S
Ústredňa EZS (PSN) 
Riadiaca jednotka systému elektronickej zabezpečovacej signalizácie - umiestnenej v objekte. Zabezpečuje a riadi komunikáciu s ostatnými prvkami systému. Ústredne EZS (o PSN pojednáva predošlá norma) sú dnes bežne vybavené digitálnym komunikátorom , ktorý umožňuje pripojenie na pult centrálnej ochrany (PCO) alebo na Vami určené telefónne číslo, a je teda možné prenášať stavy bezpečnostného systému a monitorovať ich. Jednotlivé ústredne sa odlišujú funkčnými vlastnosťami (kapacita snímačov, delenie systému, denník udalostí), dizajnom a komfortom obsluhy. Činnosť systému v prípade výpadku napájania zabezpečuje bezúdržbový akumulátor, ktorý je umiestnený v ústredni. Klávesnica umožňuje programovanie, ovládanie a správu systému elektronickej zabezpečovacej signalizácie, poprípade prezeranie udalostí systému. Je dodávaná v dvoch prevedeniach - LED klávesnica (indikácia stavu systému pomocou svetelných diód), alebo LCD klávesnica (stav systému a jednotlivé akcie sú zobrazované na LCD displeji ).
bluinfo.gif, 1000B