S

Snímače poplašných systémov 

Priestorové snímače reagujú na pohyb v chránenom priestore. Používame tieto základné druhy snímačov :


  • infrapasívne detekujú pohyb ľudského alebo zvieracieho tela na základe vyžarovania v infračervenej oblasti,

  • mikrovlné detekujú každý pohyb (od určitej veľkosti), používajú sa v špeciálnych aplikáciách, kde je nutné zaznamenať každý pohyb,

  • duálne obsahujú oba hore uvedené systémy, sú vybavené špeciálnymi obvodmi, ktoré zamedzujú vznik falošných poplachov.


Snímače sa vyrábajú pre vnútorné (väčšina) a vonkajšie prostredie. Niektoré detektory umožňujú pohyb drobných domácich zvierat v stráženom priestore.

bluinfo.gif, 1000B