S

Záznamové zariadenia

Všade tam, kde je potrebné zabezpečiť efektívne stráženie, monitorovanie a hlavne vyhodnocovanie udalostí buď v reálnom čase alebo z archivácie musíme použiť záznamové zariadenie. Videosignál a zvukový výstup z jednotlivých kamier je možné spracovať rôznymi digitálnymi technológiami. bluinfo.gif, 1000B