S
Miroslav Richter - UNISEP 

Firma je na trhu v oblasti zabezpečovacích systémov už od roku 1990. Ponúkame celú škálu ochrany osôb a majetku, kde v oblasti zabezpečovacích zariadení, robíme inštalácie a servis elektrickej zabezpečovacej signalizácie (EZS). Poplašných systémov narušenia (PSN) v minulosti.
Ďalej inštalujeme systémy priemyselnej televízie a uzavretých televíznych okruhov (CCTV). Zariadenie CCTV naväzuje na klasickú ochranu objektu (zariadenia EZS), skvalitňuje ju a dopĺňa.
Od roku 2003 sme úspešne rozšírili svoje pôsobenie na systémy pre sledovanie prístupu (ACCESS) a dochádzky osôb do rôznych priestorov na báze identifikačných čipov, bezkontaktných kariet a prístupových kódov, s vyhodnocovaním na PC s možnosťou prepojenia na mzdový systém.
V roku 2006 začal platiť nový zákon o súkromnej bezpečnosti č.473/2005 Z.z., ktorý podmieňuje výkon tejto služby získaním licencie "technickej služby". Naša firma samozrejme túto licenciu vlastní. Čo je spolu s vyše 20. ročnou praxou dobrý predpoklad pre získanie si Vašej dôvery.
Od roku 1997 máme zriadenú prevádzku v starej časti Záhorskej Bystrice, odkiaľ poskytujeme servis našim zákazníkom pre celú Bratislavu a okolie (Stupava, Malacky, Pezinok, Senec, Dunajská Lužná, Šamorín) v okruhu cca.60km.

zbold1.jpg, 77kB

Záhorská Bystrica

bluinfo.gif, 1000B