S
Telefónne odkazovače poplachu    

Telefónne odkazovače poplachu  

TD 110

td-110.jpg, 5 kB Komunikátor TD-110 dokáže automaticky a účinne privolať pomoc v prípade poplachu. Uplatnenie nájde hlavne ako výstupne zariadenie zabezpečovacích systémov v miestach, kde je k dispozícií telefónna linka. Po aktivácii zariadenie automaticky telefonuje postupne až na štyri naprogramované telefónne čísla. Na každé z volaných čísel je potom prehraná hlasová správa z pamäte.
Komunikátor v poplachovom stave odpojí od telefónnej linky všetky ďalšie zariadenia (telefón, fax, záznamník atď.) a linku najskôr uvoľní. Nie je ho možné teda vyradiť vyvesením slúchadla alebo obsadením linky. Zariadenie je galvanicky oddelené od telefónnej linky a obsahuje kombinovanú, vysoko účinnú prepäťovú ochranu (búrky a pod.).
Prepäťová ochrana je funkčná aj v kľudovom stave, kedy telefónna linka zariadením len prechádza do ďalších rozvodov. Tým sú vlastne všetky ďalšie prístroje účinne chránené proti prepätiu z telefónnej linky.
Prístroj je riadený zabudovaný mikroprocesorom, nastavenie funkcií sa vykonáva klávesnicou. Zariadenie dokáže automaticky vyslať nahranú hlasovú správu až na 4 telefónne čísla do klasickej alebo mobilnej siete. Môže odoslať aj numerickú správu na pager (Operátor) alebo SMS správu prostredníctvom SMS servera Jablotron.
Vyznačuje sa jednoduchou inštaláciou a jednoduchým nastavovaním. Vďaka svojej jednoduchosti môže tento komunikátor pripojiť k VTS sám užívateľ. Zariadenie je určené do bežného vnútorného prostredia, teplotný rozsah -10 až +40°C.
PARAVOX

paravoxs.jpg, 12 kB
  • prenáša správy o poplachu, požiari a iné dôležité informácie
  • 4 aktivačné vstupy
  • 4 rôzne správy
  • 4 hlasové telefónne čísla
  • každý aktivačný vstup má vlastné poradie volania čísiel
  • PARAVOX sa programuje po telefónnej linke a užívateľ sa riadi hlasovou nápovedou v slovenčine 2 výstupy PGM, ktoré sa dajú ovládať na diaľku a dokážu spínať iné zariadenia na objekte

  • Telefónny vyvolávač PARAVOX je určený na prenos dôležitých správ z poplašného systému priamo majiteľovi objektu, spravidla na mobilný telefón alebo pevnú linku. Oznámi, že došlo k vlámaniu, k požiaru, k výpadku elektriny, alebo k inej udalosti (podľa pripojenia). Okrem toho umožňuje užívateľovi na diaľku za pomoci PIN kódu ovládať dva PGM výstupy, a tak zapínať a vypínať iné zariadenia. Takýmto spôsobom je napríklad možné v predstihu zapnúť kúrenie na chalupe a o niekoľko hodín začínať víkendový pobyt v príjemnom teple. Prepínanie prebieha za pomoci hlasovej nápovedy v slovenčine, podobne ako vypočutie odkazovej služby v mobilnej sieti.
    bluinfo.gif, 1000B