S
PARADOX rádiová nadstavba   

PARADOX rádiová nadstavba 

MG-RCV3.jpg, 21kBMG-RCV3
Toto bezdrôtové rozšírenie umožňuje pripojenie k systému všetky bezdrôtové snímače Magellan a ovládať systém až pomocou 16-tich diaľkových ovládačov, ktoré majú podsvit. MG-RCV3 je bezdrôtový modul pre diaľkové ovládanie od firmy PARADOX. Je to nasledovník populárneho prijímača Omnia. Pozostáva z prijímača a 4 - tlačidlových diaľkových ovládačov. V spojení s ľubovoľnou ústredňou, možno pomocou tlačidiel zastřežit / odstřežit ústredňu, aktivovať panické poplachy, aktivovať / deaktivovať programovateľné výstupy ústredne PGM. Každé tlačidlo má svoj identický ochranný kód, ktorý dovoľuje pri použití viacerých ovládačov, rozpoznanie konkrétneho užívateľa. Systém možno taky prevádzkovať samostatne (bez pripojenia k ústredni). V tomto prípade pomocou tlačidiel aktivujeme (spínajú), iba výstupy na doske přjimače.Při pripojenie prijímača MG-RCV3 v autonómnom prevádzke, môžete k tomuto prijímaču prihlásiť maximálne 8 diaľkových ovládačov, žiadne bezdrôtové detektory ani magnetické kontakty.

mgrtx3.jpg, 12kBMG-RTX3
Bezdrôtový obojsmerný prijímač a vysielač. Podporuje 32 bezdrôtových vysielačov a 32 bezdrôtových ovládačov. Kompatibilné so všetkými bezdrôtovými vysielačmi MAGELLAN vrátane MG-2WPGM, MG-REM2 a MG-RPT1. Aktualizácia programového vybavenia cez 306USB a WinLoad. Kompatibilný s ústredňou ESPRIT, SPECTRA SP séria a DIGIPLEX EVO. Obojsmerná kontrola vysielačov, stavu batérie, tamper a kontrola prítomnosti. 3 programovateľné výstupy PGM + jedno relé. Pracovná frekvencia 868MHz a 433MHz. Autonómna funkcia 8 vysielačov s ovládaním PGM výstupov. Nahrádza prijímač MG-RCV3

RX1.jpg, 28kBRX1
Bezdrôtový prijímač pre ústredne série Spectra SP (V4.54 a vyššia). Pridaním prijímača k ústredni umožníte prihlásenie až 32 bezdrôtových detektorov série Magellan a prihlásenie až 32 bezdrôtových ovládačov REM1 alebo RAC1.

k32lx.jpg, 41kBK32LX
32 znaková LCD klávesnica K32LX umožňuje zobraziť stav 32 zón a 2 podsystémov. Klávesnica je kompatibilná s ústredňami SP5500, SP6000, SP7000 s verziou firmware 4.72 a vyššie. Táto klávesnica má v sebe integrovaný bezdrôtový modul pomocou ktorej pripojíte k ústredni rady Spectra SP všetok bezdrôtový sortiment. Zobrazenie rôznych stavov systému, klávesnica je kompatibilná s režimom StayD.

mgrpt1.jpg, 34kB MG-RPT1
Bezdrôtový rozširujúci opakovač signálu Paradox MG-RPT1 slúži na zosilnenie signálu z detektorov Magellan k ústredni a späť. Je možné zvoliť si ktoré zóny majú opakovať. Modul umožňuje sledovať silu prenášaného signálu. Modul je kompatibilný s ústredňou Magellan MG5000, MG5050, MG6160, MG6130 a tiež s modulom RTX3 pripojeným k ústredniam Spectra SP5500/6000/7000.

bluinfo.gif, 1000B