S
AKTION DOCHÁDZKA  

AKTION DOCHÁDZKA

endAKTION.png, 24kB

Dochádzkový systém Aktion urýchľuje a spresňuje evidenciu docházky zamestnancov a umožňuje sledovať aktuálnu prítomnosť osôb na pracovisku. Užívateľská "kustomizácia" produktu umožňuje riešiť logické väzby a výpočtové algoritmy podľa priania zákazníka, čo u klasických systémov nebolo nikdy možné. Táto vlastnosť má podstatný význam i z hľadiska súčasných rozsiahlych zákonných predpisov a evidencie. Tým systém výrazne uľahčuje a zrýchľuje prácu pracovníkom mzdových účtárni, vedúcim prevádzky a všetkým ostatným užívateľom. Celková kapacita systému je až 30.000 účastníkov. Vďaka "stromovej" štruktúre dát umožňuje systém evidovať neobmedzený počet systémov (firiem) so spoločnou databázou vstupov. Prístup užívateľov na jednotlivé firmy možno definovať v užívatelských oprávneniach.

Základné vlastnosti dochádzkového softvéru:

 • Neobmedzený počet pracovných dní, pracovných dôb a smenových kalendárov s definíciou vlastného názvu.
 • Voľná, periodická, variabilná, týždenná, smenová pracovná doba.
 • Smenové kalendáre pre všetky typy pracovných dôb s automatickým generovaním periódy.
 • Nastavenie prestávok periodicky alebo v daný čas (vrátane dĺžky), pre každý typ pracovného dňa.
 • Výpočty odpracovanej doby podľa definovateľných mzdových zložiek (napr. odpracované, započítané, saldo, prestávka, nadčas, atď.).
 • Možnosť editácie záznamov vedúcimi pracovníkmi, schvaľovanie neprítomnosti, ručného zadávania udajov pre mzdové zložky, tlače zostáv, uzávierky, export dát do mzdových SW a ďalšie funkcie.

  Intranetová nadstavba AktionWEB umožňuje každému účastníkovy systému dochádzky, ktorý má prístup k ľubovoľnému PC, vyvolať si kedykoľvek prehľad svojich aktuálnych dochádzkových dát. V sekcii možno sledovať údaje o odpracovanej dobe za aktuálne obdobie. Zobrazenie je možné zvoliť súhrnné alebo po jednotlivých dňoch, vrátane rozpisu všetkých prechodov cez dochádzkové snímače.

  Prístup do intranetovej aplikácie Aktion WEB je možný dvoma spôsobmi:
 • Prihlásenie osobným číslom a PINom = osobný prístup iba na údaje týkajúce sa prihláseného užívateľa. Tento prístup je určený širokému okruhu osôb
 • Prihlásenie svojim užívateľským menom a heslom = užívateľský prístup do systému s oprávnením podľa pridelených prístupových práv v systému Aktion. Tento prístup je vhodný ako managerský, kde užívateľ môže sledovať dáta svojich podriadených.

 • bluinfo.gif, 1000B