S
AKTION  

AKTION

AKTION - identifikačný systém (ID) využívajúci bezkontaktné identifikátory (karty) 125 kHz. Systém je navrhnutý najmä pre zaistenie vstupnej kontroly, evidenciu dochádzky, kontroly vozidiel a návštevníkov, pre administratívnu či priemyslovú prevádzku až do 30.000 účastníkov. Vzhľadom k vysokej modulárnosti a širokej ponuke komponentov a služieb Aktion poskytuje komplexné riešenie identifikácie i bezpečnosti pre korporačné spoločnosti, podniky či inštitúcie i malé firmy. Systém možno dodať komplexne, vrátane príslušenstva (turnikety, závory, brány…), alebo ho je možné implementovať na stávajúcu technológiu, napr. využívať identifikačné karty, zabudované turnikety, cestné závory, počítače, servery. Tento profesionálny prístupový systém s vysokým užívateľským komfortom a rozsiahlou škálou funkcií využíva modernú technológiu založenú na kontroléroch KMC s pamäťou až 1 MB a pripojením na Ethernet. To umožňuje riešiť rozsiahle aplikácie s veľkým počtom vstupov, vjazdov či kontrolných stanovísk, vrátane pripojenia vzdialených lokalít. Systém umožňuje v reálnom čase elimináciu vstupu nepovolaných osôb do vytipovaných priestorov, monitorovanie pohybu pracovníkov v strážených priestoroch, alebo sledovanie pohybu osôb v bezpečnostných zónach. Systém je riešený modulárne, čo umožňuje vystavať riešenie presne podľa požiadaviek zákazníka. Aktion môže byť používaný samostatne alebo v rámci komplexného bezpečnostného systému s prepojením na zariadenie EZS, EPS, CCTV, MaR, vrátane grafickej vizualizácie. endAKTION.png, 24kB
bluinfo.gif, 1000B