S
Kontrola prístupu AKTION 

Prístupový systém AKTION

Identifikačný systém Aktion je profesionálny prístupový systém s vysokým užívateľským komfortoma rozsiahlou škálou funkcií. Moderná technológia založená na kontroléroch KMC s pamäťouaž 1 MB a pripojením na Ethernet umožňuje riešiť rozsiahle aplikácie s veľkým počtom vstupov,vjazdov či kontrolných stanovíšť, vrátane pripojenia vzdialených lokalít. Systém umožňuje vreálnom čase elimináciu vstupov nepovolaných osôb do vytipovaných priestorov, monitorovaniepohybu pracovníkov v strážených priestoroch alebo sledovanie pohybu osôb v bezpečnostných zónach. Systém je riešený modulárne, čo umožňuje nastaviť riešenie presne podľa požiadaviek zákazníka. Aktion môže byť prevádzkovaný samostatne alebo v rámci komplexného bezpečnostného systémus prepojením na zariadenie EZS, EPS, CCTV, MaR, vrátane grafickej vizualizácie.

endAKTION.png, 24kB abiom.jpg, 136kB
 • Jedna ID karta pre viacero dverí
 • Náhrada kľúčov a zámkov?
 • Zabezpečenie proti vniknutiu
 • Hlásenie alarmu
 • Nastavenie prístupových práv
 • Prehľadná evidencia držiteľov kariet
 • Rýchla zmena oprávnení
 • Rozlíšenie prístupu aj v So,Ne, Sv
 • Sledovanie prítomnosti osôb
 • Zablokovanie karty v prípade straty
 • Vysoký užívateľský komfort
 • Výpisy prechodov
 • Filtre a tlače udalostí

Aktion umožňuje vytváranie a monitoring bezpečnostných zón, tj. možnosť stáleho prehľadu osôb a vozidielpohybujúcich sa v týchto zónach. Zóny sú vždy definované vstupnými a výstupnými snímačmi. Tu je možnékontrolovať tzv. Antipassback, tzn. povolenie vstupu do jednej zóny na základe korektného opustenia predchádzajúcejzóny. Táto funkcia eliminuje možnosť prechodu viacero osôb na jednu ID kartu a zvyšuje celkovúbezpečnosť systému. Sledovanie prítomnosti osôb má veľkú výhodu napr. z hľadiska požiarnej ochrany,kedy je možné v prípade havárie okamžite určiť počet (menovitý zoznam) osôb nachádzajúcich sa v inkriminovanommieste.
bluinfo.gif, 1000B