S
Čo sa dá pokaziť 

ČO ROBIŤ, ABY SA VÁM SPLNILO ŽELANIE O VLASTNOM VYKRADNUTOM BYTE?  

 • Majte doma cenné predmety vysokej hodnoty, šperky, peniaze a tieto sústreďujte na jednom mieste.
 • Vo vkladných knižkách zásadne nechávajte aj lístok s heslom.
 • Veľmi veľa a často hovorte medzi ľuďmi, s ktorými sa poznáte len krátko o vašej finančnej situácii, o majetku, prípadne ich pozvite domov.
 • Púšťajte do bytu osoby, ktoré prichádzajú pod rôznymi zámienkami napr. podomového predaja a informujte ich kedy nebude nikto doma.
 • Kľúče od bytu odkladajte na tajné miesta – pod rohožku, do škáry v zárubni, v skrinkách od elektromeru a naďalej si myslite, že ste vymysleli dobrý úkryt, na ktorý zlodej nepríde.
 • Nezamykajte vstupnú vchodovú bránu, prípadne ak sa dá, snažte sa poškodiť zámok.
 • Čo najmenej sa starajte o susedov.
 • Pri odchode z bytu na viac dní zásadne sťahujte rolety, nezabezpečte si vyberanie poštovej schránky, na záznamníku zanechajte odkaz, že nie ste doma - proste sa snažte všemožne dať najavo, že byt je opustený.
 • Neprejavte záujem o bezpečnostné dvere a ďalšie mechanické a elektronické bezpečnostné systémy bežne dostupné.
 • Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Bratislave
  bluinfo.gif, 1000B